Ledelses- og organisationsudvikling


Enhver topleder ønsker at skabe forretningsmæssige resultater, der gør virksomheden attraktiv og dermed tiltrækker de rette investorer og kompetencer. For at dette ønsket skal bliver en realitet, skal:

Ledere og medarbejdere

  • tage ejerskab af forretningsstrategien
  • tage ansvar for at skabe de forventede resultater
  • omsætte ord til handling
  • gå i fælles fodslag
  • udfordre sig selv og hinanden konstruktivt


Kunderne

  • omtale virksomheden positivt
  • anbefale virksomheden til andre
  • mene at produkter/ydelser er af høj kvalitet
  • opleve et højt serviceniveau
  • foretage genkøb af lyst - ikke af nød

Hos JensenAdvice oplever vi ofte, at virksomheder ikke fuldt ud udnytter de potentialer, de har og som er afgørende for virksomhedens fortsatte succes. Årsagerne kan være mange, men hovedansvaret ligger altid hos topledelsen. Hvis topledelsen er 3-6 måneder om at træffe en beslutning omkring større forandringer, tager det ifølge vores erfaring 6-8 gange længere tid til at implementere den trufne beslutning. Her er topledelsens commitment og vedvarende fokus yderst vigtigt.JensenAdvice hjælper den ambitiøse topledelse med at planlægge og eksekvere alle væsentlige forandringsprocesser på vej mod succes.

 
JensenAdvice Hvedevænget 21 4700 Næstved E-mail: lpj@jensenadvice.dk