Personlig udvikling

JensenAdvice tilbyder et skræddersyet udviklingsforløb for ledere.


Du får et personligt servicetjek og fokus på dig selv som leder og som menneske. Dit udbytte er en større indsigt i dine handlemåder og motivation samt en værktøjskasse til udvikling og forandring af lederrollen.

Udgangspunktet er din hverdag og dine udfordringer. Du får indblik i praktisk relateret metode, som du kan omsætte til målbare handlinger og resultater.

 • Bevidstgørelse om din lederstil
 • Bedre tidsstyring
 • Bedre anvendelse af styrker og potentialer
 • Klar kommunikation
 • Nå dine mål - på arbejdet og i privatlivet

JensenAdvice udbyder to lederudviklingsprogrammer, der foregår i din hverdag, på din arbejdsplads - og hvor du kan relatere opnået erfaring til din arbejdsdag og de udfordringer, du står overfor.

Hvordan bliver du mere effektiv?
For dig, der ønsker et større udbytte af din indsats og indstille skarpt på dine arbejdsvaner og holdninger. Forløbet giver overblik og redskaber til at forøge din personlige produktivitet.

Hvordan bliver du en bedre leder?
For dig, der vil udnytte dit potentiale - i jobbet og i privatlivet. Bliv bevidstgjort om dine muligheder og udfordringer og opnå større balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 • Find dine styrker og udviklingsområder
 • Dyrk din indre verdensmester
 • Hvad vil du med dit (arbejds)liv?
 • Realiserer du dine potentialer i dit nuværende job?
 • Hvad skal der til for at du realiserer dig selv? 

JensenAdvice har også forløb, der ikke kun henvender sig til ledere, men også andre mennesker i og udenfor arbejdsmarkedet , som har brug for afklaring og hjælp til at finde og sætte nye mål.

JensenAdvice gør følgende:

 • Udarbejder personprofiler / -analyser
 • Tilbyder afklaringssamtaler i forbindelse med:
  1. Karriererådgivning
  2. Andre udviklingsområder - Find dit potentiale!
 • Opfølgningssamtaler 

I alle forløb tager JensenAdvice udgangspunkt i det enkelte individ og via gennemprøvede koncepter hjælper mod målet til et bedre liv.

 
JensenAdvice Hvedevænget 21 4700 Næstved E-mail: lpj@jensenadvice.dk